Wersja kontrastowa

Miniatura 4 dla naszych naukowców

fot. K. Duda
fot. K. Duda
Obraz

Znamy pierwsze wyniki czwartej edycji konkursu MINIATURA. Do finansowania zakwalifikowane zostały 52 wnioski naukowców, którzy otrzymają ponad 1,9 mln złotych na realizację pojedynczych działań naukowych. Wśród laureatów znaleźli się nasi naukowcy.

MINIATURA 4 jest konkursem skierowanym do osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i są zatrudnione przez jednostkę naukową występującą jako wnioskodawca na podstawie umowy o pracę. Ponadto osoba składająca wniosek nie może być wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie NCN. W konkursie MINIATURA czas realizacji działań naukowych nie może przekroczyć 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 do 50 tys. zł.

Czwarta edycja konkursu MINIATURA jest realizowana w trybie ciągłym od 1 czerwca do 30 września br. W pierwszej turze wyników, do stypendium zakwalifikowało się troje naukowców z UAM:

dr Mateusz Zieliński Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

dr Jarosław Greser Wydział Chemii 

dr Igor Ksenicz Instytut Kultury Europejskiej

Nauka Ogólnouniwersyteckie
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.