Wersja kontrastowa

Pani Premier z akademickim odznaczeniem

fot. J. Haloszka
fot. J. Haloszka

Homini Vere Academico znaczy „człowiek prawdziwie akademicki”. Trudno o lepsze podsumowanie drogi zawodowej jaką przeszła prof. Hanna Suchocka -   pierwsza w historii kobieta - premier RP, była ambasador  RP przy Stolicy Apostolskiej, Dama Orderu Orła Białego w końcu doktor habilitowany nauk prawniczych, profesor naszego uniwersytetu. A na tym oczywiście nie kończą się zasługi pierwszej damy polskiej sceny politycznej i profesorki naszej uczelni…

Homini Vere Academico to medal,  który od 2013 roku przyznawany jest wybitnym postaciom naszego Uniwersytetu w uznaniu za ich dorobek naukowy a także zasługi na rzecz UAM. 8 lipca 2020 w Auli Lubrańskiego medal ten został wręczony prof. Hannie Suchockiej.

- Jest Pani dla nas wzorem nauczyciela akademickiego – mówił w trakcie uroczystości Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki, wzorem osoby, która swoją postawą kształci kolejne pokolenia młodych prawników. Jest Pani autorytetem, który pokazuje nam wszystkim, jak powinniśmy się zachowywać w trudnych sytuacjach.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. Roman Budzinowski przypomniał drogę zawodową Pani Profesor. Znaczącą cezurę stanowi w niej rok akademicki 2013/2014, kiedy to za namową ówczesnego Rektora UAM prof. Bronisława Marciniaka, Hanna Suchocka powróciła na naszą uczelnię. Była Pani Premier mogła już wtedy, rozpoczynając po raz kolejny akademicką karierę, pochwalić się znaczącym dorobkiem naukowym. Pozwoliło to na szybkie rozpoczęcie procedur związanych z przyznaniem habilitacji.

Ciepłych słów nie szczędził także prof. Stefan Jurga – rektor UAM w latach  1996–2002 . Przypomniał on, że to właśnie dzięki Pani Premier Hannie Suchockiej możliwe były inwestycje na poznańskim Morasku. To ona gorąco wspierała modernizacje naszego Uniwersytetu.  

Na koniec uroczystości głos zabrała Pani Profesor.  - Od zawsze jestem związana tylko z tą uczelnią, wszystko co wyniosłam, wyniosłam właśnie z niej - mówiła. Nigdy też nie żałowałam decyzji o powrocie. Zawsze uważałam, że należy powracać do siebie. (..) Dzięki temu powrotowi zyskałam nowe, inne życie. Życie, która pozwala mi z innej perspektywy patrzeć na politykę ale tez muszę zaznaczyć, że nigdy nie trafiłabym do polityki gdybym nie była na tym Uniwersytecie – mówiła Hanna Suchocka.

 

Czytaj też: Prof. Suchocka laureatką Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Profesor Hanna Suchocka jest rodowitą Wielkopolanką. Urodziła się w Pleszewie w rodzinie farmaceutów o patriotycznych tradycjach. Zamiłowanie do działalności społecznej odziedziczyła po babce - Annie z Czekanowskich Suchockiej, która w 1918 roku była posłanką na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu, a także pierwszą kobieta, która została radną Rady Miejskiej Pleszewa. Hanna po ukończeniu liceum wybrała studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM, a w 1975 na podstawie rozprawy przygotowanej pod kierunkiem profesora Feliksa Siemieńskiego pt. „Konstytucyjne gwarancje praworządności w europejskich państwach socjalistycznych” uzyskała stopień naukowy doktora w zakresie nauk prawnych. W latach 1969–1972 odbyła aplikację radcowską. Pracowała też jako stażystka na macierzystym wydziale (1968–1969), pracownik naukowy w Instytucie Przemysłu Drobnego i Rzemiosła (1969–1972), adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM (1972–1990) oraz adiunkt w poznańskim oddziale Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (1990–2013). W 1986 odbyła staż w Instytucie Maxa Plancka w Heidelbergu. W 1995 była profesorem wizytującym na Uniwersytecie Georgetown. Od 1988 do 1992 była wykładowcą Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, następnie w Instytucie Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kardynała Augusta Hlonda w Poznaniu. W 1990 została adiunktem w Centrum Praw Człowieka Instytutu Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Wykładała także w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. W okresie późniejszym została profesorem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Na UAM powróciła w 2013 gdzie habilitowała się na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy pt. „Konstytucje państw Europy Środkowo-Wschodniej jako wyraz i narzędzie transformacji ustrojowej”. W latach 2015 do 2018 jako profesor  nadzwyczajny sprawowała kierownictwo w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na WPiA UAM.

Fot. J.Haloszka

Do historii prof. Hanna Suchocka przejdzie zapewne jako pierwsza w historii premier. Funkcję tę pełniła w latach 1992–1993. W latach 1997–2000 była ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, a latach 2001–2013 ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim. W latach 1980–1985 i 1989–1991 była posłanką na Sejm PRL VIII kadencji i na Sejm kontraktowy oraz w latach 1991–2001 na Sejm I, II i III kadencji, w latach 2015–2016 pierwszą wiceprzewodnicząca komisji weneckiej.

Jest autorką książki Rzymskie pasje. Kościoły Stacyjne Wiecznego Miasta (Rosikon Press, Izabelin-Warszawa 2013).

Życie Ogólnouniwersyteckie Wydział Prawa i Administracji
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.