Wersja kontrastowa

Profesor Ryszard Naskręcki – wizjoner i realista

Prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz
Prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz
Prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz

 

Profesor Ryszard Naskręcki jest prawym człowiekiem, którego siła charakteru, a to jest ważna cecha w pracy zespołowej, czyli kierowania Uniwersytetem, buduje wzajemne zaufanie. Potrafi prowadzić twardy, ale uczciwy dialog. Jest rzetelny, szanuje partnera, z którym rozmawia. Ma też pokorę wobec wiedzy innych, szacunek dla odmiennych poglądów, argumentów i ocen, szacunek dla odmienności w myśleniu i szacunek dla odmienności dokonywanych wyborów i życiowych postaw. To są cechy intelektualnie wolnego i niezależnego człowieka. Dlatego jest osobowością, albowiem fundamentem Jego autorytetu jest życiowa droga, sukcesy naukowe, służba uniwersyteckiej społeczności.

W programie wyborczym Profesor słusznie pyta o przyszłość Uniwersytetu, o jego miejsce w Polsce i w świecie. To jest pytanie o przyszłość każdego z nas, ludzi, którzy tworzą uniwersytecką wspólnotę, czyli nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych, studentów. Udziela jasnej, rzeczowej, na wskroś uczciwej i rzeczowej odpowiedzi. To jest program przemyślany, spójny, logiczny; program, który uzmysławia, że tylko wspólnie można sprostać wyzwaniom, przed którymi Uniwersytet stoi dziś i wyzwaniom, które niesie przyszłość. Wspólnie, podkreśla Profesor, czyli razem, wspólnym wysiłkiem. To myślenie łączy dobro każdego członka uniwersyteckiej wspólnoty z dobrem Uniwersytetu. Buduje uniwersytecki zespół.

Program wyborczy jest konkretny dzięki temu, że diagnozuje zadania, etapy ich realizacji i sposoby osiągania celów. Nie ma w nim złudnych, pustych obietnic.

Bycie razem i budowanie prestiżu, autorytetu, pozycji Uniwersytetu w świecie nauki, staje się możliwe tylko wówczas, gdy jest lider, któremu się ufa. Takim liderem jest Profesor Ryszard Naskręcki. Życzę Panu Profesorowi sukcesu wyborczego, bo jest wręcz znakomitym kandydatem do pełnienia funkcji Rektora mojego Uniwersytetu.

   

Prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz

Czytaj też: Prof. Ryszard Naskręcki. Co łączy Enigmę z Buddenbrookami

Życie Wydział Prawa i Administracji
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.